Pieter Edelman
9 February 2018

Het Nationaal Platform Open Science heeft Karel Luyben, voormalig Rector-Magnificus van de Technische Universiteit Delft, benoemd tot eerste Nationaal Coördinator Open Science. Het platform zet zich in voor open access, het vrij beschikbaar maken van publicaties die met publiek geld stand gekomen zijn, en open data, het openbaar beschikbaar maken van de ruwe onderzoeksgegevens.

Karel_Luyben
Karel Luyben

Nederland heeft dit onderwerp hoog in het vaandel staan. Geldverstrekker NWO heeft open access al als voorwaarde opgenomen in zijn financieringsvoorwaarden, en de Nederlandse universiteiten hebben afgelopen jaren een flink [robbertje gevochten] met de grote wetenschappelijke uitgevers. Het onderwerp is ook opgenomen in het regeerakkoord van het huidige kabinet, en Nederland heeft het tijdens haar Europese voorzitterschap in 2016 op de agenda gezet.

Het Nationaal Platform Open Science presenteerde een jaar geleden een actieplan om dit onderwerp verder te stimuleren. In het platform zijn onder meer VSNU, KNAW, NWO, VH, PNN, KB, Surf, NFU en ZonMW vertegenwoordigd. De aanstelling van een Nationaal Coördinator is hier de volgende stap in.