Pieter Edelman
2 October 2008

Het Zeeuwse energiebedrijf Delta heeft zijn stem als grootaandeelhouder van Solland Solar ingezet om directeuren Gosse Boxhoorn en Hubert Thijs naar huis te sturen, tot groot ongenoegen van de ondernemingsraad. Het conflict zou draaien om de groeiambities van het bedrijf uit Heerlen. Boxhoorn en Thijs willen in 2010 een duizendkoppig bedrijf hebben met een productiecapaciteit van 500 megawatt per jaar. Delta zou te veel risico in de investeringen zien. Solland telt nu 350 personeelsleden en heeft een productiecapaciteit van 170 megawatt. De gewezen directeuren denken de prijs van de zonnecellen sterk te kunnen drukken door de schaal te vergroten.

Delta zegt echter dat de twee directeuren weggestuurd zijn omdat ze te weinig wilden samenwerken met andere onderdelen van het bedrijf op het gebied van zonne-energie. ’Delta streeft ernaar om de verschillende activiteiten uit de keten optimaal van elkaar te laten profiteren en zoekt naar synergie. Om dat mogelijk te maken is intensieve samenwerking met betrokkenen bij Delta en de andere activiteiten op het gebied van zonne-energie van het grootste belang. Deze samenwerking kwam onder de voormalige directie onvoldoende tot z‘n recht‘, laat het bedrijf in een persverklaring weten.

Delta werd vorig jaar door Solland aangetrokken als investeerder met diepe zakken om de groei te kunnen bekostigen. Het bedrijf nam een aandeel van 70 procent in Solland, dochter Sunergy kocht 20 procent. Boxhoorn en medeoprichter Thijs hielden een aandeel van 10 procent. Volgens het energiebedrijf uit Middelburg is de marktsituatie nu minder geschikt om op sterke groei in te zetten, door de economische teruggang en de sterk toegenomen concurrentie. Afgelopen jaar maakte Solland voor het eerst sinds zijn oprichting in 2004 verlies.

Solland opende begin dit jaar een tweede productiehal, waarmee de productiecapaciteit steeg van 60 naar 170 megawatt per jaar. Op het moment lopen de voorbereidingen voor een derde productiehal. Delta zegt hier nog steeds volledig achter te staan.

Bits&Chips event sponsor registration-early bird

Dat ligt anders voor de siliciumfabriek die Solland eind volgend jaar wil openen in Geleen, samen met onder meer DSM en investeringsbank Liof. The Silicon Mine, die initieel vierduizend ton polykristallijn silicium voor zonnecellen moet gaan produceren, vergt een investering van 400 miljoen euro. De financiering ervan verloopt echter moeizaam en Delta verkocht zijn aandeel in het project eerder aan Essent.