Pieter Edelman
3 March 2014

Dirk Janssen van onderwijsinstelling NHTV Breda krijgt een Demonstrator-subsidie van STW ter waarde van 150 duizend euro voor het koppelen van lichaamssensoren aan computerspellen. Sensoren voor hartslag of andere lichaamsfuncties worden nu toegepast in bijvoorbeeld fitness-armbandjes en telefoons. Uit onderzoek van Janssen bleek eerder dat dit soort sensoren gebruik kunnen worden om computerspellen te verbeteren; met de input van lichaamsparameters kunnen ze beter aansluiten bij wat de gemiddelde gebruiker moeilijk of makkelijk vindt.

De NHTV Breda gaat nu software ontwikkelen om deze kennis toegankelijk te maken voor grote en kleine gamebedrijven. Daarnaast werkt de instelling aan een universele software-tussenlaag zodat games kunnen praten met lichaamssensoren bij de spelers thuis.

De Demonstrator-subsidie is bedoeld om de kloof tussen onderzoek en praktijk te dichten. Wanneer een eerdere STW-subsidie een haalbaarheidsbewijs heeft opgeleverd, kan de onderzoeker met de aanvullende beurs een demonstratiemodel ontwikkelen. Dat moet het aantrekkelijker maken voor het bedrijfsleven om de vinding op te pikken.

In totaal deelt STW deze ronde twee Demonstrator-subsidies uit. De andere beurs gaat naar Henk Haagsman, hoogleraar diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Hij werkt aan een nieuw middel tegen de griep. Laboratoriumexperimenten lieten zien dat dit middel potentieel gevaarlijke griepvirussen voor de mens zeer effectief en direct onschadelijk maakt. Het Demonstrator-project wil de effectiviteit van dit middel verder onderzoeken in een dierexperimenteel griepinfectiemodel.

Bits&Chips event sponsor registration-early bird