Pieter Edelman
22 April 2009

Bluetooth 3.0 is een feit. De Bluetooth Special Interest Group (Sig), die de ontwikkeling van de standaard overziet, heeft zijn fiat gegeven aan het voorstel dat overdrachtsnelheden tot 24 Mbit/s mogelijk maakt.

De belangrijkste troef in het nieuwe protocol is 802.11-technologie, die is afgekeken van WLan. Deze komt bij de bestaande Bluetooth-technologie: alleen als zowel zender als ontvanger erover beschikken en als ze grote hoeveelheden data moeten overdragen, wordt de 802.11-radio aangesproken. Daardoor blijft Bluetooth 3.0 compatibel met eerdere versies. De nieuwe standaard belooft ook zuiniger met energie om te springen en beter om te kunnen gaan met plotselinge veranderingen.

Atheros, Broadcom en CSR hebben al toegezegd aan de nieuwe technologie te werken, maar het zal naar verwachting nog wel negen tot twaalf maanden duren voordat de eerste apparatuur op de markt verschijnt die is uitgerust met Bluetooth 3.0.