Paul van Gerven
17 April 2015

Differ en het bedrijf Syngaschem gaan samen onderzoek doen naar energieopslag met behulp van kunstmatige brandstoffen. Syngaschem brengt zijn expertise in zogenaamd syngas in, een mengsel van koolmonoxide en waterstof, dat al wordt gebruikt om kolen en gassen in vloeibare brandstoffen om te zetten. Samen met Differ wil het bedrijf echter water en koolstofdioxide als grondstoffen voor syngas gaan gebruiken. Indien dat met duurzame energie wordt omgezet, ontstaan brandstoffen met een extreem lage koolstofvoetafdruk. De techniek zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om vraag- en aanbod van duurzame energiebronnen te bufferen.

Syngaschem komt voort uit de TU Eindhoven en wordt geleid door de Eindhovense hoogleraar Hans Niemantsverdriet. Het zes onderzoekers tellende bedrijf wordt vrijwel volledig gefinancierd door Synfuels China Technology, dat zich richt op coal-to-fuel-technologie. Synfuels China en Syngaschem hebben gezamenlijk een internationaal wetenschappelijk laboratorium voor fundamenteel katalyseonderzoek opgebouwd, Syncat@Beijing, waar vanaf de zomer van 2015 ongeveer 25 wetenschappers zullen werken.