Paul van Gerven
2 April 2015

Het Dimes Technology Centre (DTC) heet vanaf nu het Else Kooi Lab (EKL). De primaire opdracht van het Delftse microfabricagelab blijft het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek, maar de organisatie wil ook een brug slaan naar de industrie. ‘Klanten en gebruikers kunnen in het lab onderzoek doen naar nieuwe technologieën en materialen, innovatieve concepten uittesten en prototypes maken. Ook kleinschalige productie behoort tot de activiteiten, evenals overdracht naar organisaties voor grootschalige productie’, aldus directeur Carel van der Poel.

Het DTC komt voort uit het in 1987 opgerichte Dimes Institute for Microsystems and Nanoelectronics. In 2010 besloot het college van bestuur van de TU Delft de basisfinanciering voor de onderzoeksfaciliteiten van dit onderzoeksinstituut stapsgewijs af te bouwen. Het was de bedoeling dat de cleanroom als zelfstandige entiteit – het DTC – de teruglopende geldstroom zou compenseren met ‘commerciële’ activiteiten.

Inmiddels is cvb op zijn beslissing teruggekomen en ontvangt het nu tot EKL hernoemde DTC weer gedeeltelijke financiële ondersteuning, maar het zoekt ook aansluiting bij de industrie voor additionele inkomsten. Speerpunten zijn onder meer medische devices, nanoreactoren voor chemische reacties en organen-op-chips.

Het EKL is vernoemd naar de Nederlandse scheikundige Else Kooi (1932-2001), die als onderzoeker van het Philips Natuurkundig Laboratorium het zogenaamde Locos-proces ontwikkelde, een microfabricagetechniek die jarenlang in bijna elke cmos-chip ter wereld is toegepast. Kooi ontving in 2000 een eredoctoraat van de TU Delft.

Bits&Chips event sponsor registration-early bird

In Bits&Chips 4 uitgebreid aandacht voor het Else Kooi Lab. Deze editie verschijnt 1 mei.