Pieter Edelman
8 December 2016

De haven van IJmuiden is begonnen met het realtime monitoren van twee grote afmeerpalen voor bulkcarriers. Draadloze sensoren meten hoe ver een rubberen bumper aan de palen wordt ingedrukt en in welke mate het schip de palen opzij of naar achteren duwt. Die gegevens worden realtime doorgestuurd naar het Havenbedrijf Amsterdam. Wanneer zich ongewone situaties voordoen, kan dat preventief onderhoudswerk verrichten aan de palen.

30MHZ IJmuiden
Foto: Eveline Renaud

In IJmuiden wordt de lading van bulkcarriers die te diep steken voor de sluizen en het Noordzeekanaal overslagen in kleinere schepen. Die liggen tijdens dit zogenoemde lichteren aan twee meerpalen, de zogenaamde lichterpalen. Een beschadiging aan die palen kan de logistieke processen van de haven verstoren, maar de inspectie ervan is een arbeidsintensief karwei. Door monitoring met sensoren moet dat soepeler gaan.

De sensortechnologie is afkomstig van het Amsterdamse bedrijf 30MHZ. In de voorbereidingsfase van het project liep dat tegen verschillende problemen aan. Omdat er geen vaste stroomverbinding beschikbaar was, moest gezocht worden naar een accuvoorziening die een jaar mee gaat. Ook was het lastig om goede draadloze verbinding te garanderen als er een schip aangemeerd lag. Dat werd uiteindelijk opgelost door het plaatsen van antennes op de palen zelf en op twee boeien.