Derk Jan_de_Grood

Derk-Jan de Grood

6 June 2014

Binnenkort wordt in Rotterdam voor de vierde keer de Test Automation Day (TAD) gehouden. Doel is om testautomatisering te promoten en kennis uit te wisselen over de in- en uitvoering ervan. Ook nu mag ik weer mijn visie komen geven. Ik vind het leuk dat mijn verhaal elk jaar groeit; de ontwikkeling loopt gelijk op met mijn eigen leercurve.

Traditioneel was automatisering iets voor een kleine groep technische testers. De bulk waagde zich liever niet aan tooling anders dan voor de procesondersteuning. Functioneel testen prima, maar dan het liefst handmatig via de GUI aan de hand van vooropgestelde testgevallen in Word of Excel. Als ik automatisering op de agenda zette, proefde ik veel koudwatervrees. Vaak voor niets, want na een korte maturity assessment was de conclusie vaak: ‘Uw organisatie is er nog niet klaar voor.’ Ik verdenk veel testers ervan dat ze dit eigenlijk wel prettig vonden. Zo konden ze de techniek buiten de deur houden en blijven doen waar ze goed in waren: handmatig testen, processen inrichten en door middel van verbetertrajecten de ontbrekende randvoorwaarden invullen.

Tegenwoordig komen we hier niet meer mee weg. Testautomatisering is geen optie, het is noodzaak. Betere tooling en samenwerking met ontwikkelaars maakt dat de drempel veel minder hoog is. Op mijn eerste TAD vertelde ik over een klantencase waarbij ik een negatief advies heb gegeven. Hoewel ik daar in dit specifieke geval nog steeds achter sta, had ik graag willen adviseren: ‘Ga aan de slag, begin met leren.’ Wel kwam ik hiermee in een nieuwe fase. Eentje waarbij de businesscase centraal staat.

Als de testers en ontwikkelaars ervan overtuigd zijn dat het beter is om de tests voor een groot deel automatisch uit te voeren, betekent dat nog niet dat we alle handen op elkaar hebben. Managers redeneren vanuit de businesscase. Hen kunnen we overtuigen door ons in te leven in hun denkwereld en uit te leggen, het liefst kwantitatief, hoe de investering bijdraagt aan de businessdoelen. Ondanks dat dit negen van de tien keer snellere, betere en goedkopere software is, vergt het enige creativiteit en rekenwerk om een sluitend verhaal op te stellen. Vorige jaar presenteerde ik op de TAD een checklist die inzichtelijk maakt welke extra kosten we moeten maken als we randvoorwaarden niet hebben ingevuld.

 advertorial 

Free webinar ‘Modernizing your code base with C++20’

As many production tool chains now adopt C++20 features, the potential this brings is unlocked. What advantages can recent versions offer to your code base? In this webinar we’ll look at the great improvements C++ has gone through and how features like concepts and ranges can transform your code. Register for video access.

Inmiddels ben ik weer een stapje verder. Randvoorwaarden moeten nog steeds ingevuld, businesscases nog steeds opgesteld, maar mijn focus ligt nu op de organisatie. Hoe gaat die om met toolkeuzes als verschillende projecten werken aan automatische testsets? Enerzijds willen we de projecten autonoom laten bepalen wat voor hen het beste is; anderzijds zijn er veel kosten verbonden aan wildgroei binnen het toollandschap. Hoe kunnen we centraal kennis borgen en voorkomen dat elk team het wiel opnieuw uitvindt, zonder innovaties te smoren?

Bij een van mijn klanten heb ik gezien hoe testautomatisering een hefboom kan zijn voor verdere professionalisering. Hiermee draaien we het oude adagium om: we wachten niet met de invoering van testautomatisering totdat we voldoende volwassen zijn, maar we maken flinke groeispurten doordat we gaan automatiseren. Ineens is er een noodzaak om regressietests vast te leggen. De vraag welke tests we als eerste automatiseren, triggert een discussie met de business over risico’s. Omdat we tests vaak gaan herhalen, ontstaat de vraag wie ze beheert. De staande organisatie krijgt hierbij een centrale rol, omdat zij de geautomatiseerde tests na oplevering tot in lengte van dagen zal runnen. Zij mag dus ineens eisen en wensen uitspreken richting de projectorganisatie, en dat blijkt best een omslag. Rollen en verantwoordelijkheden worden voor het eerst uitgesproken en ik zie dat duidelijk wordt welke doelen we met elkaar nastreven.

Testautomatisering is nog nooit zo interessant geweest. Ik kijk uit naar de conferentie op 19 juni.