Paul van Gerven
21 February 2018

Het is zeer onwaarschijnlijk dat lidstaten van de Europese Unie in 2020 gemiddeld drie procent van hun bbp in r&d investeren. Dat blijkt uit het rapport ‘Science, research and innovation performance of the EU 2018’ van de Europese Commissie. Daarmee dreigt de drie-procentdoelstelling opnieuw niet te worden gehaald. In de periode 2000 tot 2010 lukte dat met de zogeheten Lissabon-strategie ook al niet.

groei_rd intensiteit_naar_regio
Samengestelde jaarlijkse groei van de r&d-intensiteit naar regio

Alleen Duitsland en Denemarken liggen op koers om de doelstelling te halen. Onder meer België, Nederland en Zweden kunnen dat alleen door de budgetten met circa vijf procent per jaar te verhogen. Nederland heeft overigens een gereduceerde target van 2,5 procent, Zweden een verhoogde van vier procent.

Opvallend is dat Europa tijdens de crisisjaren 2007 tot 2012 bezig was zijn achterstand op de Verenigde Staten in te halen, maar de laatste jaren weer terrein prijsgeeft. Van 2012 tot 2016 groeiden alleen de investeringen van Japan minder hard dan die van Europa.