19 November 2013

DSP Valley en Imec hebben van de Vlaamse overheid opdracht en financiering gekregen om een roadmap te ontwikkelen voor micro- en nanotechnologie. Met dit initiatief bereidt Vlaanderen zich voor op het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020, waarbinnen micro en nano als sleuteltechnologieën (Key Enabling Technologies, Kets) gelden. DSP Valley en Imec zullen in overleg met de achterban een aantal veelbelovende toepassingsdomeinen selecteren, de daarvoor cruciale technologieën identificeren, de huidige stand van technologie bepalen en de ambities voor vijf en tien jaar bepalen. Het project Nanoelectronics4flanders loopt zes maanden.