30 January 2013

Het businesscluster DSP Valley verruimt zijn focus en activiteiten. Deelnemers gaan zich voortaan niet alleen organiseren in technologiegerichte netwerken maar ook in marktgeoriënteerde verbanden. Daarnaast breidt het cluster zijn doelgroep uit: partijen actief in de ontwikkeling van DSP‘s, micro- en nano-elektronica, beeld- en geluidsverwerking en communicatie- en navigatietechnologie blijven de kern maar krijgen gezelschap van bedrijven die deze technologieën toepassen in slimme producten. Behalve organisaties koppelen gaat DSP Valley bovendien roadmaps ontwikkelen om hun belangen te ondersteunen op regionaal en Europees vlak. Om de ruimere opzet te onderstrepen, staat de afkorting in de naam niet langer voor ’Digital Signal Processing‘ maar voor ’Designing Smart Products‘.

Voor de uitvoering van de vernieuwing krijgt DSP Valley geld van verschillende overheden. In het kader van de campagnes Vlaanderen in Actie en het Nieuw Industrieel Beleid sponsort de Vlaamse regering een aantal ontwikkeltrajecten voor nieuwe medische apparaten op basis van geavanceerde micro- en nano-elektronica. Flanders Investment & Trade verleent financiële steun voor de internationalisatie. Europa, Vlaanderen en de Provincie Vlaams-Brabant cofinancieren het project DSP Valley 2.0 om ondernemerschap te bevorderen op het raakvlak van micro/nano en slimme elektronica. Binnen Silicon Europe bundelt het cluster ten slotte zijn krachten met Holland High Tech en de evenknieën rond Dresden en Grenoble en zal het voor Vlaanderen een strategische roadmap opstellen voor energie-efficiënte micro- en nano-elektronica.