Nieke Roos
21 March 2012

ICT Automatisering heeft het afgelopen jaar een omzet geboekt van 80,2 miljoen euro. Dat is vijf procent minder dan in 2010. Onder de streep noteerde de dienstverlener een verlies van 8,1 miljoen, waar het vorige jaarrapport nog een winst van 6,4 miljoen vermeldde. ICT wijt het verlies aan de afwaardering van goodwill van de Duitse activiteiten à 10,2 miljoen euro. Het totaal aantal medewerkers is stabiel gebleven: 794 FTE eind 2011 tegen 790 ultimo 2010.

De Nederlandse activiteiten zagen de inkomsten in heel 2011 met vier procent stijgen tot 64,9 miljoen. De omzet bleef in het eerste halfjaar op een nagenoeg gelijk niveau als in 2010, maar nam in de tweede helft met zeven procent toe ten opzichte van de vergelijkbare periode, ondanks een afnemende vraag. De groei zat hem vooral in het vierde kwartaal, door een succesvolle afronding van een aantal projecten en de levering van hardware. Het tariefherstel in Nederland zette door de verslechterende marktomstandigheden amper door.

De omzet van ICT Duitsland bedroeg over heel 2011 15,3 miljoen euro, 31 procent minder dan een jaar eerder. De daling is het gevolg van een personeelskrimp vanaf de tweede helft van 2010. Met name door de zeer krappe arbeidsmarkt bleef het verloop hoog en bleek het aantrekken van ervaren professionals lastig. Hierdoor heeft het bedrijf de leegloop in 2010 het afgelopen jaar niet kunnen compenseren, zodat de uitvoering van enkele projecten onder druk is komen te staan. Ook lag de inzetbaarheid als gevolg van het inwerken van nieuwe mensen lager dan aanvankelijk verwacht. ICT verwacht de aankomende periode geen substantiële verbetering maar gaat uit van een langzamer herstel. Dit heeft geleid tot een gedeeltelijke afwaardering van de goodwill.

’2011 was een jaar met twee gezichten‘, licht ICT-CEO Carlo D‘Agnolo de cijfers toe. ’Na gunstige marktomstandigheden in de eerste helft kwam halverwege het jaar een omslag en liep de vraag naar IT-dienstverlening terug, met name in Nederland. Duitsland bleef kampen met de gevolgen van het vertrek van medewerkers in 2010. Gecombineerd met een sterk toegenomen krapte op de arbeidsmarkt leidde dit ertoe dat Duitsland ook het afgelopen jaar niet aan de winst kon bijdragen. De Nederlandse activiteiten, met name Humiq en Improve, presteerden goed.‘

ICT verwacht dat de afname van de vraag die het de tweede helft van 2011 in Nederland heeft waargenomen als gevolg van de verslechterde marktomstandigheden zich ook doorzet in de eerste maanden van 2012. Vooralsnog ziet het geen tekenen van herstel. In Duitsland liepen enkele klanten begin dit jaar opdrachten mis, wat zich vertaalde in een vermindering van de hoeveelheid werk voor ICT. Ondanks dat de Duitse automotivemarkt op dit moment nog aantrekkelijk is, blijft het gezien de macro-economische ontwikkelingen onduidelijk of dit gedurende het jaar zo blijft. Daarbij voorziet de dienstverlener in 2012 een aanhoudende krapte op de Duitse arbeidsmarkt. Al met al gaat ICT er niet van uit dat de Duitse activiteiten dit jaar al een bijdrage zullen leveren aan de winstgevendheid van de hele organisatie.