Paul van Gerven
27 April 2011

Het Duitse bedrijf Unitronic heeft een sensor ontwikkeld die een groot aantal stoffen kan identificeren op basis van een enkele metaaloxidelaag. De artificiële neus pikt zowel organische en anorganische verbindingen op en kan zelfs overweg met complexe mengsels als sigarettenrook en uitlaatgassen. Doorgaans is daarvoor een geïntegreerde matrix van sensoren nodig, die conclusies trekt op basis van de gecombineerde output. Vanwege verschillend driftgedrag, geheugeneffecten en verschillende reacties op luchtvochtigheid moet zo‘n matrix echter regelmatig opnieuw worden gekalibreerd. Het product van Unitronic kent dat nadeel niet, omdat de detectielaag van alle sensoren in de matrix van hetzelfde materiaal is gemaakt. Een nieuwe meetmethode en speciaal ontwikkelde algoritmes doen de rest.

Unitronic
De Virtual Multifunction Gas Sensor Array van Unitronic meet niet alleen de weerstandsverandering die adsorptie van een gas veroorzaakt, zoals gebruikelijk, maar ook de elektrische ladingsverschuiving. Daarom kan iedere sensor in de matrix van hetzelfde materiaal gemaakt worden.