Paul van Gerven
26 July 2017

Het Duitse energiebedrijf EWE wil een ondergrondse redoxflowbatterij ontwikkelen die uiteindelijk tot zevenhonderd megawattuur kan opslaan, genoeg om Berlijn een uur lang van stroom te voorzien. De mega-accu zal worden ingezet om overschotten of tekorten in de Duitse energievoorziening op te vangen. Duitsland wekt relatief veel van zijn stroom op met duurzame bronnen. Vorige zomer konden die kortstondig zelfs het hele land van stroom voorzien.

In een flowbatterij wisselen elektrolytoplossingen ionen uit via een membraan, waardoor een stroom wordt geproduceerd (bij ontladen) of verbruikt (bij opladen). De capaciteit van het systeem wordt voornamelijk bepaald door het volume van de oplossingen, die continu langs het membraan worden gepompt.

EWE wil ondergrondse zoutgrotten in Noord-West Duitsland als tanks gebruiken, die dochterbedrijf EWE Gasspeicher eerder voor gasopslag gebruikte. Het elektrolyt werd ontwikkeld door de Friedrich Schiller University Jena en is gebaseerd op goedkope en milieuvriendelijke polymeren in zout water.

Eind 2023 moet de flowbatterij op volle capaciteit draaien. Eerst worden er nog twee bovengrondse testsystemen gebouwd.