Paul van Gerven
21 June 2018

In een tweet heeft Tesla-topman Elon Musk aangegeven dat Duitsland de belangrijkste kandidaat is om de eerste Europese auto- en accufabriek te vestigen. Musk denkt aan een locatie nabij de Franse grens en de Benelux-landen. Dat is een tegenslag voor de Nederlandse ambities om onderdak te bieden aan de fabriek. Zowel Noord-Brabant en Limburg als Noord-Nederland lobbyen om de prestigieuze productielocatie binnen te halen. Het is niet bekend wanneer Musk de knoop definitief doorhakt.

Gigafactory