Paul van Gerven
4 March 2014

Duitsland heeft bij een Europese rechtbank een klacht ingediend over het onderzoek dat de Europese Commissie heeft ingesteld naar het Duitse energiebeleid. Daarin worden grootverbruikers ontzien in de financiering van duurzame energiebronnen, die Duitsers betalen via een opslag op de stroomrekening. Volgens Duitsland laat de Europese wetgeving zulke uitzonderingen echter toe. Het is niet de intentie om de kwestie daadwerkelijk voor de rechter te brengen; waarschijnlijk wordt de kwestie binnen enkele weken in der minne geschikt.

Zowel in Duitsland als in Europa is de energiemarkt onderwerp van discussie. Onze oosterburen worstelen met de uitfasering van kernenergie en de kosten van duurzame energie. Een adviescommissie van de regering ziet het geroemde maar ook de laatste tijd onder druk staande Erneuerbare-Energien-Gesetz zelfs het liefst verdwijnen.

Op Europees niveau woedt er een strijd tussen de ‘traditionele’ energiebedrijven en de proponenten van duurzame energie. De eerste groep wil staatssteun voor energieopwekking afknijpen, wat wel past in het Brusselse streven de energiemarkten te harmoniseren. De Europese PV-sector heeft daarvoor onlangs een tegenvoorstel gedaan: maak onderscheid tussen opkomende technologie en gevestigde markten, zodat lidstaten de vrijheid hebben de technologie van hun voorkeur door de leercurve heen te duwen.

In een recent akkoord heeft de EU een wat minder ambitieus klimaatbeleid aangenomen dan voorheen. Met een beoogde veertig procent reductie van koolstofdioxide-emissies en 27 procent groene energie in 2030 is het echter nog altijd de meest ambitieuze klimaatagenda ter wereld.