Pieter Edelman
26 June 2009

De Eclipse Foundation heeft versie 3.5 van zijn IDE, genaamd Galileo, officieel vrijgegeven met 33 projecten. De meest in het oog springende verbeteringen zijn de Memory Analyzer voor Java, De XText-tool voor het creëren van domeinspecifieke talen, een vereenvoudigde ontwikkelomgeving voor plug-ins en ondersteuning voor PHP 5.3 in de PHP-ontwikkelplug-in. Daarnaast kent Galileo veel schaafwerk ten opzichte van de vorige versie. De gebruikersinterface is op tal van plekken verbeterd.