Pieter Edelman
9 April 2008

De Universiteit Leiden, het Leids Universitair Medisch Centrum, de TU Delft, het Erasmus MC en TNO willen een gezamenlijk aanspreekpunt opzetten voor het midden- en kleinbedrijf. Het Business to Science Portal Holland krijgt daarvoor 1,5 miljoen euro uit de pot van Pieken in de Delta, betaald door EZ, de provincie en de gemeenten Delft, Leiden en Rotterdam. De kennisinstellingen dragen bij in menskracht en middelen. Het Portal is vooral gericht op medische technologie en levenswetenschappen. Naast de kennisinstellingen zijn diverse bedrijfjes betrokken bij het initiatief.

De kennisinstellingen willen via het loket kennis op maat ontwikkelen en daarmee innovatie stimuleren. Juist bij het midden- en kleinbedrijf is de weg naar het wetenschappelijk onderzoek vaak onbekend, menen de initiatiefnemers. Ook weten de kennisinstellingen niet goed wat er in het bedrijfsleven speelt. Het is de bedoeling twee richtingen op te werken. Bedrijven kunnen aankloppen bij het Portal, maar dat gaat zelf ook actief op zoek naar ondernemingen.