Karlijn Raats
31 January 2008

’University of applied science‘, dat is de nieuwe benaming in het buitenland voor elke grote algemene hogeschool in Nederland. Dit heeft minister Plasterk bepaald. Kunsthogescholen moeten zich ’School of the arts‘ noemen en scholen met alleen lerarenopleidingen ’University for teacher education‘. Hogescholen die zich specialiseren in agrarisch of hotelonderwijs mogen zelf een naam bedenken.

Plasterk wil een einde maken aan de diversiteit van namen die hogescholen zichzelf in het buitenland geven. Volgens hem geeft eenduidige naamgeving buitenlandse betrokkenen meer inzicht in het Nederlandse hoger onderwijs. De IB-Groep en internationaliseringsorganisatie Nuffic nemen de naamgeving over op gewaarmerkte getuigschriften.