Pieter Edelman
27 September 2016

De Amerikaanse ziekenhuisgroep Emory Healthcare is begonnen met het stationeren van personeel in Australië om ic-patiënten in de VS ook ‘s nachts goed in de gaten te kunnen houden. Daarvoor hebben de Amerikaanse en Australische instellingen een partnerschap gesloten met Philips. Door het tijdverschil kunnen de artsen en verpleegkundigen gewoon overdag werken vanuit een academisch ziekenhuis in Sydney, waardoor ze alerter zijn. Volgens de ziekenhuisgroep is het juist ‘s nachts belangrijk om ic-patiënten goed in de gaten te houden, omdat dan de meeste complicaties optreden.

Het monitoringssysteem van Philips houdt continu patiëntgegevens bij en detecteert belangrijke trends, waardoor problemen al vroeg gesignaleerd worden. De specialisten kunnen via een audiovisuele verbinding communiceren met het zorgpersoneel ter plaatse. Uit eerder onderzoek was al gebleken dat patiënten in perifere ziekenhuizen met dit soort systemen aanzienlijk beter af zijn omdat ze zo toegang krijgen tot hoogspecialistische ic-zorg. Het programma moet op den duur dan ook uitgebreid worden naar zorginstellingen in Australië.