Paul van Gerven
4 December 2012

De Canadees-Nederlandse onderzoeks-joint venture PI Innovation Centre heeft een eerste stap gezet om oliereservoirs met microsensortechnologie in kaart te brengen. De minimeters werden via een injectieput in een Canadees reservoir ingebracht en een deel daarvan werd later bij de extractie weer teruggevonden. Onderweg hebben zij informatie verzameld die relevant is om oliebronnen beter te kunnen benutten.

Uit sommige Canadese velden kunnen oliemaatschappijen slechts vijf tot acht procent van de aanwezige olie winnen. Vermoedelijk komt dat door vorming van een vertakt netwerk van lege ruimtes in het poreuze zandsteen, waardoor het reservoir niet op druk kan worden gehouden. Met betere informatie over de structuur van deze worm holes zou de opbrengst aanzienlijk verbeterd en het watergebruik verminderd kunnen worden.

De gebruikte sensoren zijn ontwikkeld door het Assense onderzoeksinstuut Incas3, een van de poten onder de Noord-Nederlandse ambities om zich als sensorregio te profileren. Incas3 heeft samen met het Canadese Petroleum Technology Research Centre een joint venture opgericht om Nederlandse sensortechnologie in de Canadese gas- en oliewinning toe te passen.

Het eerste experiment, een proof of principle, wijst uit dat van alle sensoren kleiner dan zeven millimeter tien tot twintig procent in het geproduceerde mengsel van olie en zand wordt teruggevonden. Dat is een veelbelovende eerste stap, maar uit nadere analyse van de resultaten moet blijken in hoeverre zij nuttige informatie hebben opgedaan.