Pieter Edelman
22 June 2017

De Technische Universiteit Eindhoven en High Tech NL hebben samen met drie partners een open-innovatieplatform opgericht rond zorgtechnologie. Het Health Tech Yard-initiatief moet studenten, onderzoekers, mkb’ers, zorginstellingen en eindgebruikers samenbrengen om commercieel haalbare hightech oplossingen uit te werken. De incubator biet ontwikkelaars onderdak en kan hen in contact brengen met de eindgebruikers en andere belanghebbenden om de vindingen in de praktijk te testen. Ook wordt ondersteuning bij businessontwikkeling geboden

Naast de TUE en High Tech NL participeren de Coöperatie Slimmer Leven, de Geestelijke Gezondheidszorg voor Eindhoven (GGZE) en Stichting Kien, een belangengroep voor elektrotechnische innovatie.

De eerste projecten binnen Health Tech Yard zijn al van start gegaan, waaronder start-up Jimfit. Die ontwikkelt een draagbaar meetsysteem voor bewegingen waarmee bijvoorbeeld fysiotherapeuten oefeningen kunnen toewijzen aan hun patiënten en deze vervolgens kunnen monitoren.