Pieter Edelman
8 May 2018

Een twintigtal mkb’ers in de maakindustrie uit de Eindhoven-regio willen elkaar gaan helpen met cybersecurity. Hiervoor zetten zij een online ‘Cyber Weerbaarheid Centrum’ (cwc) op waarin ze kennis kunnen uitwisselen met elkaar en met TNO, het Digital Trust Centre van het ministerie van EZK en het Nationaal Cyber Security Centrum.

Het cwc is een vervolg op de Eindhoven Cyber Security Groep, waarin de bedrijven al vertrouwelijke kennis uitdelen. Met het cwc moet dit gerichter en professioneler gebeuren. Volgens de initiatiefnemers is het met name voor mkb’ers lastig om die cyberveiligheid op orde te houden. Dat terwijl de maakindustrie in de regio nauw verweven is, waardoor beveiligingsproblemen bij de een ook gevolgen kunnen hebben voor de ander.

Het centrum wil eind 2018 operationeel zijn. De initiatiefnemers – naast de bedrijven Brainport Industries, Brainport Development, BDO Accountants & Adviseurs en de Provincie Noord-Brabant – hopen dat het een voorbeeld kan zijn voor soortgelijke initiatieven elders in het land.

Cybersecurity