Paul van Gerven
12 March 2019

Nanodraadzonnecellen ontwikkeld aan de TU Eindhoven blijken ook uitstekend te werken als fotosensoren. Testen door een Canadese quantumopticagroep wijzen uit dat de cellen in een breed spectrum (uv tot nabij-ir) individuele fotonen kunnen detecteren, ook als die slechts enkele nanoseconden uit elkaar arriveren. Deze eigenschappen zijn interessant voor onder meer medische beeldvorming.

De zonnecel-annex-sensor bestaat uit een ‘woud’ van taps toelopende nanodraden van indiumfosfide, die loodrecht uit het oppervlak steken. Absorptie van een foton resulteert in een elektrische stroom, die kan worden versterkt en gedetecteerd.

fotonsensor
Illustratie: University of Waterloo

Eindhovense onderzoekers onder leiding van Erik Bakkers en Jos Haverkort ontdekten dat geëtste nanodraden een betere optische kwaliteit opleveren dan nanodraden die van de ondergrond af aan zijn gegroeid. Bij etsen blijkt de donkerstroom namelijk drastisch lager. Daarop bouwden onderzoekers van de University of Waterloo voort om een sensor te ontwikkelen.

Onlangs maakten onderzoekers van de TU Delft ook al een quantumsensor voor fotonen, maar dan voor radiosignalen.

 advertorial 

System engineering @ ASML, practices and challenges

During the first online session of the System Architecting Conference, on 25 January, Frank de Lange and Tom Castenmiller (ASML) will address the role of systems engineering and discuss the essences of the roadmapping process, the holistic system design and the product generation process. Register now for free.