Paul van Gerven
12 March 2019

Nanodraadzonnecellen ontwikkeld aan de TU Eindhoven blijken ook uitstekend te werken als fotosensoren. Testen door een Canadese quantumopticagroep wijzen uit dat de cellen in een breed spectrum (uv tot nabij-ir) individuele fotonen kunnen detecteren, ook als die slechts enkele nanoseconden uit elkaar arriveren. Deze eigenschappen zijn interessant voor onder meer medische beeldvorming.

De zonnecel-annex-sensor bestaat uit een ‘woud’ van taps toelopende nanodraden van indiumfosfide, die loodrecht uit het oppervlak steken. Absorptie van een foton resulteert in een elektrische stroom, die kan worden versterkt en gedetecteerd.

fotonsensor
Illustratie: University of Waterloo

Eindhovense onderzoekers onder leiding van Erik Bakkers en Jos Haverkort ontdekten dat geëtste nanodraden een betere optische kwaliteit opleveren dan nanodraden die van de ondergrond af aan zijn gegroeid. Bij etsen blijkt de donkerstroom namelijk drastisch lager. Daarop bouwden onderzoekers van de University of Waterloo voort om een sensor te ontwikkelen.

Onlangs maakten onderzoekers van de TU Delft ook al een quantumsensor voor fotonen, maar dan voor radiosignalen.

 advertorial 
Microchip

Device lifecycle management for fleets of IoT devices

Microchip gives insight on device management, what exactly is it, how to implement it and how to roll over the device management during the roll out phase when the products are in the field. Read more. .