28 June 2013

Wat doet Nemo Healthcare?

’Wij ontwikkelen nieuwe technologie om de zwangerschap op uitwendige wijze beter te kunnen bewaken met meer veiligheid en comfort voor de patiënt, meer informatie voor de medische professional en eenvoudiger in gebruik voor verplegend personeel‘, legt CEO Bas Lemmens van de Eindhovense starter uit. ’Onze technologie registreert op de buik van de zwangere vrouw de elektrische signalen van de samentrekking van de baarmoederspier en van de hartspier van het ongeboren kind. Doelstelling is om de problemen in de verloskunde – vroeggeboorte, zuurstofgebrek, laag geboortegewicht – eerder vast te stellen zodat deze op termijn kunnen worden voorkomen. We zijn nu zo‘n vier fte groot.‘

Nemo Puretrace 01

Wanneer en hoe is het bedrijf ontstaan?

’Nemo is in mei 2010 begonnen als spin-off van de faculteit Elektrotechniek van de TU Eindhoven. Ten grondslag aan de onderneming ligt het promotieonderzoek van twee van de oprichters. We zijn ontstaan uit de wetenschappelijke samenwerking tussen de TUE en het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven, die zich onder meer richt op verbetering van de bewaking van de zwangerschap. In het eerste kwartaal van 2013 hebben we CE-markering verkregen op het eerste product, Puretrace, en hebben we het Iso 13485-certificaat verworven.‘

BCe24 save the date

Wat was de belangrijkste uitdaging bij de oprichting?

’De grootste technische uitdaging is de vertaalslag van wetenschappelijk resultaat naar een product dat dagelijks betrouwbaar in de klinische praktijk inzetbaar is. Vanuit ondernemersperspectief is de grootste uitdaging echter geweest om de ontwikkeling en oprichting van Nemo gefinancierd te krijgen en voldoende ruimte te creëren om de plannen te realiseren.‘

Waar hebben jullie die financiering vandaan?

’Die is in eerste instantie gekomen van twee Technopartner-fondsen en een business angel die we hebben ontmoet tijdens een bijeenkomst van het platform ’Money meets ideas‘. De contacten waren relatief snel gelegd en we zijn ook redelijk snel tot overeenstemming gekomen over de randvoorwaarden. Uiteindelijk heeft het echter toch één jaar geduurd van eerste contact tot handtekening onder aandeelhoudersovereenkomst.‘

Nemo Puretrace 02

Wat was het belangrijkste obstakel in de beginperiode?

’Buiten financiering was dat vertraging in ontwikkeling en gebrek aan personele capaciteit. Als starter ga je zorgvuldig om met de beschikbare financiële middelen. Hierdoor hebben we gewacht met het aantrekken van mensen, waar dat achteraf beoordeeld eerder had moeten gebeuren. En ontwikkeling kost altijd meer tijd dan geanticipeerd, hoe goed je plan ook is.‘

Aan welke contacten hebben jullie het meest gehad?

’Dat zijn er legio. Allereerst zijn daar de investeerders, die ons met hun ervaring regelmatig een spiegel voorhouden en die altijd bereid zijn tot een gesprek. Daarnaast heeft het TUE Innovation Lab een waardevolle rol gespeeld. Dat heeft ons inzicht gegeven in de regels binnen een academische omgeving en hoe daarmee om te gaan. Ook adviseurs van Syntens en Brainport hebben geholpen, waarbij vooral het netwerk van deze organisaties van waarde is gebleken. Verder heeft Nemo een eigen raad van advies opgetuigd, waarvan de leden belangrijk zijn gebleken en diverse deuren hebben geopend. Daarnaast hebben we vooral geput uit ervaring van diverse zelfstandige adviseurs en ondernemers uit eigen netwerken, zoals Lifeteczone, Medtechpartners en Holland Health Tech. Bij het verkrijgen van CE-markering en het Iso 13485-certificaat is de ondersteuning door QAid heel waardevol geweest.‘

Wat is de belangrijkste les tot nu toe?

’De belangrijkste lessen zijn dat het verstandig is om als starter te proberen meer financiële middelen op te halen dan je vooraf schat op basis van je ondernemingsplan; de praktijk leert dat je plan een langere adem heeft dan je bankrekening. Hiermee valt te voorkomen of in ieder geval uit te stellen dat je het merendeel van je tijd stopt in het zoeken naar vervolgfinanciering, waar je eigenlijk tijd moet investeren in de ontwikkeling van je product of markt. Daarnaast is het waardevol om voldoende capaciteit voor de ontwikkeling van je bedrijf beschikbaar te hebben; te weinig capaciteit betekent dat je je plannen niet gaat realiseren, en dit kost ook veel geld. En afhankelijk van de business waarin je bezig bent, is het verstandig om tijdig een kwaliteitssysteem op te tuigen en met dossiervorming ten behoeve van regelgeving te beginnen.‘