Pieter Edelman
11 December 2018

Het Europese innovatienetwerk EIT start twee nieuwe programma’s, respectievelijk rond Manufacturing en Urban Mobility. Voor beide programma’s heeft het EIT een consortium van partners uit het bedrijfsleven, het onderwijs, de onderzoekswereld en de publieke sector gekozen om ze verder vorm te geven. Daarvoor was afgelopen jaar een wedstrijd uitgeschreven. EIT had al zes programma’s lopen: Climate-kic, Digital, Inno-energy, Food, Health en Raw Materials.

Voor het Manufacturing-programma is het ‘Made by Europe’-consortium uitverkoren, met hoofdkwartier in Parijs en vijftig partners verspreid over Europa. Vanuit Nederland zijn de TU Delft en de Accell Group vertegenwoordigd, vanuit België doet Arcelormittal mee. Het consortium wil werken aan innovaties om de uitdagingen voor fabricage in Europa het hoofd te bieden: toenemende mondiale concurrentie, lage productiekosten in ontwikkelingslanden, schaarste aan grondstoffen, en veranderingen ten gevolg van nieuwe markt- en maatschappelijke behoeften, snelle technologische evoluties en vereisten inzake milieu en duurzaamheid.

Mobility

Bij Urban Mobility draait alles om transport voor de steeds verder oprukkende verstedelijking in Europa. Op het moment woont meer dan zeventig procent van de Europeanen in stedelijke gebieden, en dat zal de komende jaren steeds verder toenemen. De vraag naar gedeelde, schone vervoersoplossingen neemt bovendien snel toe vanwege de klimaatproblematiek.

Het winnende consortium voor het Urban Mobility-programma heeft een aanzienlijk grotere Nederlandse inbreng. De steden Amsterdam, Eindhoven en Helmond doen mee, net als de TU Eindhoven, het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, Tomtom, Achmea en Tass International. Ook Oracle participeert onder de Nederlandse vlag. Vanuit België doen de bedrijven Colruyt en Tractebel mee. In totaal telt het consortium 48 partners.

 advertorial 

The waves of Agile

Derk-Jan de Grood created a rich source of knowledge for Agile coaches and leaders. With practical tips to create a learning organization that delivers quality solutions with business value. Order The waves of Agile here.