Paul van Gerven
3 February 2017

In Japan hebben onderzoekers een sensor in een diamanten pin-diode ingebouwd. Zo konden ze tijdens operaties het elektrisch veld van binnenuit meten. Hun resultaten komen goed overeen met de theorie en met simulaties.

De sensor is een zogenaamd nitrogen-vacancy-centrum (NV-centrum), een  stikstofatoom en een vacante plek in het kristalrooster, die samen met een in de diamantlaag van de halfgeleidercomponent wordt geïmplanteerd. Elektrische velden beïnvloeden de energetische toestand van NV-centra, die vervolgens optisch kan worden uitgelezen.

Diamant heeft een grote bandovergang en wordt dan ook gebruikt voor elektronica die bij hoge temperaturen moet werken. Andere materialen, zoals siliciumcarbide worden daar ook voor gebruikt, en de onderzoekers denken dat hun techniek ook daarop kan worden toegepast.