Pieter Edelman
27 September 2016

Volgens Elsevier zijn studenten aan de TU Eindhoven gemiddeld zeer tevreden over hun instelling, maar laten Delft en Twente steken vallen. Het weekblad baseert zich grotendeels op de scores die studenten aan hun opleiding gaven in een enquête van Studiekeuze123. Uitgedrukt in percentages scoort Eindhoven 54 procent boven het gemiddelde, terwijl Delft en Enschede respectievelijk zes en tien procent onder het gemiddelde zitten. Gekeken naar alle universiteiten zijn Wageningse studenten het meest tevreden (63 procent) en VU-studenten het minst (-29 procent).