Pieter Edelman
30 January 2013

Het embedded microprocessor benchmark consortium (EEMBC) gaat een gestandaardiseerd testpakket ontwikkelen om het stroomverbruik van ultra low power (ULP-)microcontrollers op eenduidige manier te bepalen. Een dergelijke specifieke benchmark is nodig omdat dit soort MCU‘s in de praktijk over diverse slaapmodi beschikken waar ze zich een groot deel van de tijd in bevinden; de nieuwe benchmarks zullen rekening houden met deze feature. Ook richten ander testen van het EEMBC zich op de prestaties, niet op het verbruik.

De ULP-werkgroep gaat van start met ondersteuning van Analog Devices, Arm, Atmel, Cypress, Energy Micro, Freescale, Fujitsu, Microchip, Renesas, Silicon Labs, ST en TI. Andere fabrikanten worden uitgenodigd om zich hierbij aan te sluiten. Het voorzitterschap is in handen van Horst Diewald, hoofdarchitect van TI‘s MSP430-microcontrollers.

De werkgroep gaat een aantal benchmarks ontwikkelen die representatief zijn voor toepassingen die gedurende maanden of jaren moeten draaien. De datasheet is hier niet altijd toereikend voor, aldus het consortium.