3 January 2006

De TU Eindhoven gaat het collegevak ’Embedded Motion Control‘ aanbieden voor werktuigbouwkundestudenten van de afstudeerrichting regeltechniek. ’Het is een bewustwordingvak. De studenten moeten voor het eerst gaan nadenken over een softwareontwerp‘, vertelt René van de Molengraft, de docent van het nieuwe vak. Maarten Steinbuch, hoogleraar Mechanical Engineering, beaamt dit: ’Werktuigbouwkundigen zijn veel met hardware bezig. Ze werken wel met Matlab en Simulink om algoritmes te bestuderen, maar ze zitten nooit echt op de processor te programmeren.‘

Het nieuwe vak is gecentreerd rond de case van een Marsrobot die autonoom een missie moet voltooien. ’We hebben een platform gebouwd met Lego Mindstorms, met onder meer een temperatuursensor, een camera en een robotarm. De studenten gaan de software volledig ontwerpen en schrijven in groepen van vier‘, vertelt Van de Molengraft. Hij voegt eraan toe dat het vak ambitieus van opzet is. Zo hebben de deelnemers vaak geen kennis van de C-programmeertaal, maar moeten ze binnen twee weken starten met de implementatie. ’We zullen af en toe best hapklare brokken moeten aanreiken. Maar het gaat erom dat ze zich bewust worden van de aspecten van realtime systemen.‘ Het vak zal voor de helft uit practica bestaan en voor een kwart uit hoorcolleges. Daarnaast zijn er gastcolleges van sprekers uit de motion- en software-industrie.

Van de Molengraft denkt dat ruim de helft van de studenten voor het vak zal kiezen. ’Zij ervaren dit zelf ook vaak als een blinde vlek.‘