Nieke Roos
26 January 2005

Enea Embedded Technology heeft een platform voor autosoftware geïntroduceerd op basis van zijn realtime besturingssysteem OSE. Met EE-Auto richten de Zweden zich op fabrikanten van geavanceerde microprocessorsystemen voor aandrijving, chassiscontrole, entertainment, informatie, navigatie en telematica. Naast een RTOS uit Enea‘s OSE-familie bevat het platform gereed- schappen voor foutopsporing (OSE Illuminator) en simulatie (Matlab, UML). EE-Auto draait op de belangrijkste automotive-processoren, waaronder ARM- en PowerPc-CPU‘s, MPC5XX- en MPC55XX-DSP‘s en hybride ARM-, C167/Tricore-, MAC71XX- en SH2-architecturen. Daarnaast is er ondersteuning voor CAN, Flexray, LIN en MOST.