Paul van Gerven
15 September 2014

Energiebedrijf Eneco reageert getergd op de beslissing van minister Kamp (EZ) om een reeds verleende vergunning voor een windmolenpark op zee nog eens onder de loep te nemen. De bewindsman denkt dat het goedkoper kan, maar Eneco dreigt het project te annuleren als de vergunning wordt herzien. Daarmee dreigt een pijler onder het vorig jaar gesloten Energieakkoord te worden weggeslagen. Overheid, bedrijven en milieuorganisaties spraken daarin af in 2020 veertien procent duurzame energie op te wekken, voornamelijk uit nieuw te bouwen windmolenparken.