Pieter Edelman
21 May 2014

Stanford-onderzoekers hebben een nieuwe manier ontwikkeld om medische implantaten van energie te voorzien. Door een specifiek patroon aan te brengen in een metalen plaatje, kunnen op de huid elektromagnetische golven worden opgewekt die zich goed voortplanten in het lichaam. Een millimeters groot spoeltje in het focuspunt kan deze golven omzetten in een stroompje. De onderzoekers kunnen enkele milliwatt veilig over een afstand van meer dan vijf centimeter sturen.

De onderzoekers pakken daarmee de belangrijkste bottleneck aan in de miniaturisatie van medische implantaten. De batterijen stellen momenteel een ondergrens aan de minimale afmetingen. Veel implantaten zoals pacemakers of elektrostimulatoren kunnen tot afmetingen van slechts enkele millimeters verkleind worden wanneer de batterijen weggelaten worden.

De onderzoekers hebben hun techniek mid-field energieoverdracht gedoopt, omdat het de eigenschappen combineert van far-field – straling die zich over grote afstand voortplant maar niet binnendringt in biologisch weefsel – en near-field – straling die wel binnendringt in het lichaam maar zich er niet voorplant.

De technologie is al uitgeprobeerd in een varken en toegepast om een pacemaker in een konijn van energie te voorzien. De volgende stap is een test in mensen, alhoewel het nog jaren zal duren voordat de technologie uitontwikkeld is voor daadwerkelijke medische devices.

BCe24 save the date