Paul van Gerven
10 May 2016

Onderzoekers van de Lehigh University kunnen kwantumdots op maat maken met een enzym. Toevoeging van het eiwitcomplex aan een waterige oplossing met precursoren voor cadmiumsulfide start de synthese van de deeltjes, terwijl uit dezelfde oplossing het reactieproduct in bulk neerslaat als het enzym niet aanwezig is. De grootte van de deeltjes (en daarmee hun eigenschappen) hangt af van hoe lang de reactie mag doorgaan. De nieuwe ‘biologische’ methode is veel sneller en milieuvriendelijker dan de huidige chemische en kan de productiekosten van kwantumdots een factor tien verlagen.

Het enzym is afkomstig uit een bacterie, die de onderzoekers gericht genetisch hadden gemanipuleerd om de kwantumdots te maken. Toen bleek dat slechts één enzym verantwoordelijk is voor de synthese, zijn ze daarmee verder gaan experimenteren.