30 November 2017

De European Research Council stuurt dit jaar vijfentwintig van zijn persoonsgebonden Consolidator Grants naar Nederland, waarmee we op de vierde plaats eindigen in het aantal toekenningen. Tegelijk is het aandeel van sociale wetenschappen in de beurzen, die kunnen oplopen tot twee miljoen euro, nergens zo hoog als hier: slechts twaalf beurzen zijn bestemd voor exacte wetenschappen, medisch onderzoek of engineering. Onderzoekers aan Belgische instituten ontvangen in totaal dertien beurzen, waarvan er elf bedoeld zijn voor bètadomeinen. In totaal is er voor 630 miljoen euro toegekend aan 329 onderzoekers, waarvan 228 op bètavlak.

Onder de Nederlandse ontvangers bevinden zich Ronald Hanson van de TU Delft, voor een voorstel rond met netwerken gebaseerd op quantumverstrengeling. Nathalie Katsonis van de Universiteit Twente krijgt een beurs voor haar onderzoek naar slimme materialen die door vormverandering complexe bewegingen kunnen genereren. In België zijn er onder meer beurzen voor Liesbet Geris aan de Universiteit van Luik voor onderzoek naar het gebruik van microfluïdica in weefsel-engineering, en voor Sandra van Aert van de Antwerpse universiteit, die onderzoek doet naar metrologie aan nanostructuren.

Nathalie_Katsonis
Nathalie Katsonis, ontvanger van een Consolidator Grant, spreekt vandaag haar intreerede uit als hoogleraar Smart and Bio-inspired Materials aan de UT. Zij doet onderzoek naar moleculen die onder invloed van licht van vorm veranderen.