Pieter Edelman
30 November 2017

Per half december verhuizen TNO-afdelingen Material Solutions (Mas) en Esi (Embedded Systems Innovation) van de TUE-campus naar de High Tech Campus. De circa honderd betrokken medewerkers zullen gehuisvest worden in het Smart Industry Hub-gebouw, waar TNO zo’n tweeduizend vierkante meter huurt, gelijk verdeeld over kantoorruimte en laboratoria. De TNO’ers komen hiermee dichter bij hun collega’s van Holst Centre en Solliance te zitten.

De TNO-researchgroep Equipment for Additive Manufacturing (Efam) blijft achter op de TUE-campus, maar verhuist daar naar de gebouwen Catalyst en Twinning. Dit is een tijdelijke situatie totdat het Impuls-gebouw gereed is in 2019.

HTC_Smart_Industry_Hub