Pieter Edelman
25 February 2016

De EU en Brazilië hebben afgesproken om de ontwikkeling van een opvolger voor de 4g-communicatiestandaard (lte) met elkaar af te stemmen. Eerder sloot de EU al soortgelijke overeenkomsten met China, Japan en Zuid-Korea. Met dit soort afspraken hopen de regeringen versnippering in het standaardisatieproces te voorkomen. Met name harmonisatie van de gebruikte spectra is een heikel punt.

5g moet rond 2020 worden uitgerold. Een van de speerpunten is dat het gebruik door apparaten op gelijke voet staat met gebruik door mensen; er wordt voorzien in profielen voor m2m-communicatie met specifieke eisen rond latency en doorvoersnelheid. Volgens de EU wordt er ook gewerkt aan soortgelijke overeenkomsten met de VS en India. Overigens liggen beslissingen over 5g formeel bij de International Telecommunication Union en niet de overheden.