Pieter Edelman
6 September 2017

Intel heeft een succesje geboekt in zijn gevecht tegen de boete van 1,06 miljard euro, die het in 2009 van de Europese Commissie voor zijn kiezen kreeg. Volgens het Europese Hof van Justitie is het beroep tegen de boete in 2014 ten onrechte verworpen. Die zaak moet dus opnieuw bekeken worden, wat Intel een nieuwe kans biedt om de boete omlaag te krijgen, of zelfs helemaal van tafel.

Intel kreeg de boete vanwege misbruik tussen 2002 en 2007 van zijn dominante positie op de X86-processormarkt. Zo bood het pc-fabrikanten forse kortingen als ze nagenoeg geen processoren van concurrent AMD zouden gebruiken. Intel ging direct in beroep, waarbij het verschillende procedurefouten aantekende en bovendien betoog dat de EC helemaal geen boetes uit mag delen. Het Europese Gerecht ging hier echter niet in mee.

Het Hof zegt echter dat er toch een procedurefout is gemaakt. Die draait om de as efficient competitor test (het aec-criterium). Daarbij wordt ingegaan op de hypothetische vraag of een even efficiënte concurrent als Intel prijzen zou moeten hanteren die het niet zou kunnen volhouden. Is dat het geval, dan betekent dat dat de kortingsregelingen van Intel de concurrent konden uitsluiten.

Volgens Intel heeft de Commissie fouten gemaakt bij deze test. Het Gerecht vond dat in de behandeling van het beroep echter niet erg, want de Commissie had dit aec-criterium niet gebruikt – ze had de test wel gedaan, maar de boete kwam op andere gronden tot stand. Maar dat klopt niet, zegt het Hof nu; de Commissie heeft het aec-criterium wel degelijk meegewogen. En daarom moet het bezwaar van Intel toch opnieuw bekeken worden.