Pieter Edelman
11 April 2018

Vijfentwintig EU-lidstaten – waaronder België en Nederland – hebben een verklaring ondertekend waarin staat dat ze serieus werk willen maken van kunstmatige intelligentie in Europa. Concrete plannen behelst het document niet, maar de betrokken lidstaten leggen een aantal doelen vast. Zo moet r&d ondersteund worden en bedrijvigheid gestimuleerd door het opstellen van onderzoeksagenda’s, beleid en mogelijk het uittrekken van extra geld. Aan de andere kant willen de lidstaten zich voorbereiden op de socio-economische gevolgen die ai met zich mee kan brengen.