Paul van Gerven
30 March 2010

Onder aanvoering van Imec gaat een internationaal consortium onderzoeken hoe plasmonica kan helpen zonnecellen efficiënter te maken. De partners van het met EU-geld gefinancierde Prima-project willen het fenomeen inzetten om het absorberend vermogen van de foto-actieve laag in zonnecellen te verbeteren. Daardoor zou er minder materiaal nodig zijn, waardoor de zonnecellen dus goedkoper gemaakt kunnen worden.

Metallische nanostructuren hebben de unieke eigenschap dat ze een bepaald deel van het lichtspectrum kunnen absorberen en versterken. Dit houdt verband met de opwekking van plasmonen, een soort collectieve oscillaties van de elektronenzee in het kristalrooster van een metaal. Het is volgens Imec een typisch Europees specialisme om plasmonica met zonnecellen te combineren. Met het Prima-project kan die koppositie verder uitgebouwd worden. Het fenomeen stond al in de belangstelling voor onder meer niet-elektrische informatieoverdracht en sensoriek.

Aan Prima nemen behalve Imec ook de Australian National University, Chalmers University of Technology (Zweden), het Imperial College (Groot-Brittannië), Photovoltech (België) en Quantasol (Groot-Brittannië) deel. Behalve verbetering van de lichtabsorptie, richten zij zich ook op de integratie van metallische nanostructuren in de zonnecellen en vergelijking van prestaties en productie met de huidige generatie industriële zonnecellen.