Nieke Roos
31 January 2011

De Europese Commissie heeft maatregelen genomen om het Zevende Kaderprogramma toegankelijker te maken voor midden- en kleinbedrijven. Deelnemers hoeven niet langer een volledig parallel boekhoudsysteem op te zetten, maar mogen hun gebruikelijke methodes inzetten voor de berekening van de personeelsuitgaven. Daarnaast kunnen mkb-eigenaren van wie het salaris niet formeel is geregistreerd in de boekhouding nu een vergoeding krijgen voor hun bijdrage aan het onderzoeksproject op basis van een forfaitair bedrag. Ten slotte zal een nieuwe stuurgroep, bestaande uit hoge ambtenaren van alle betrokken EC-diensten en -agentschappen, inconsistenties bij de toepassing van de financieringsregels uit de weg ruimen.