Nieke Roos
22 November 2011

Binnen het onderzoeksproject Smart Systems Co-Design (Smac) gaat een groot aantal Europese partijen samenwerken aan een geavanceerde ontwerp- en integratieomgeving voor intelligente systemen. Het consortium doelt hiermee op geminiaturiseerde devices die meerdere functies combineren, zoals rekenkracht, sensing en actuatie, draadloze connectiviteit en energieoogst, en die de sleutelcomponenten vormen van nieuwe toepassingen in onder meer de automotivemarkt, de consumentenelektronica, de fabrieksautomatisering en de medische sector. Doel van het project is om de designkosten te verlagen en de time-to-market te verkorten.

Het Smac-platform wordt een coproductie van bedrijven en kennisinstellingen onder leiding van STMicroelectronics. De betrokkenheid van verschillende EDA- en halfgeleiderspelers moet er hierbij voor zorgen dat het systeem ook bruikbaar is in realistische, industriële designflows en -omgevingen. Vanuit België doen Agilent, de Katholieke Universiteit Leuven en On Semiconductor mee. De Nederlandse partners zijn Philips Healthcare en de TU Eindhoven. Tot de andere deelnemers behoren kennisinstituten uit Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Polen en Slowakije. Het budget bedraagt dertien miljoen euro, waarvan de industrie vijf miljoen voor haar rekening neemt.

Technologisch zijn de beoogde intelligente systemen nu al mogelijk; het probleem is het gebrek aan een gestructureerde designmethodologie die ook de uiteindelijke integratie meeneemt. Op dit moment komen de verschillende onderdelen tot stand met aparte tools voor bijvoorbeeld analoge en RF-componenten, voor digitale IC‘s en voor Mems-sensoren. De Smac-partners streven naar een holistische omgeving die onder meer voorziet in modelleer- en simulatiemogelijkheden voor multifysica en meerdere domeinen, lagen en schalen, integratiebewuste designtechnieken voor componenten en subsystemen en een naadloze samenwerking met bestaande tooling. Daarbij willen ze de effectiviteit van de oplossing aantonen met praktijkcases.