26 February 2014

Het Europese Parlement heeft ingestemd met de wetsvoorstellen die het verplicht moeten maken dat auto’s zelf 112 gaan bellen bij een ongeval. Als ook de Europese raad akkoord gaat, moeten automakers vanaf volgend jaar de feature inbouwen in alle nieuwe personenauto’s en kleine bedrijfswagens. Overigens staat die deadline niet in steen gebeiteld; de industrie zegt meer tijd nodig te hebben om het systeem te testen en het Parlement is bereid daar op in te gaan.

De Europese Commissie diende de wetsvoorstellen vorig jaar in. Dankzij het systeem moeten de hulpdiensten sneller gealarmeerd worden en door betere informatievoorziening adequater reageren. Het Parlement heeft wel bedongen dat de persoonsgegevens beschermd worden. Het Ecall-systeem mag niet gebruikt worden om auto’s in normale omstandigheden te volgen, en bij een ongeluk wordt de verzonden informatie beperkt tot de aard van het ongeval, het type voertuig, het soort brandstof, het tijdstip en de locatie, de rijrichting en het aantal vastgemaakte veiligheidsgordels.