Paul van Gerven
5 June 2008

Het Coherent-consortium (Collaborative Holographic Environments for Networked Tasks) heeft een eerste versie afgeleverd van een 3D-communicatiesysteem. De Holovizio is een realtime, genetwerkt audiovisueel platform waarmee fysiek van elkaar gescheiden personen interactie in 3D kunnen aangaan. Het systeem is verder uitgewerkt voor meer gespecialiseerde toepassingen, zoals het medische Comeda-systeem. Hiermee kunnen artsen collega‘s op afstand consulteren, vergezeld van 3D-beelden van de patiënt in kwestie. Een speciaal brilletje is niet nodig en de beelden bewegen mee als de toeschouwer zich beweegt.

Een andere drijfveer van het project richtte zich meer op levensloze objecten, zoals een visualisatiesysteem voor auto-ontwerpers en kunstanalytici. Zo leverde een scan van Michelangelo‘s David – in het bijzonder zijn ogen – nieuw voer voor kunsttheoretici op. Davids ogen kijken elk een andere kant uit, maar dat is door de positie van zijn linkerarm in het echt niet goed te zien.

Coherent kreeg zijn geld van het Zesde Kader-programma. In Nederland werkt Philips 3D Solutions aan 3D-schermen, in eerste instantie vooral voor de advertentiemarkt.