Pieter Edelman
17 May 2018

De KU Leuven en het CWI gaan samen met vijf Europese en een Amerikaanse partner werken aan een ai-systeem om grote bergen wetenschappelijke data te doorspitten. Ze hopen researchers daarmee de tijdrovende klus van zoeken naar interessante patronen uit handen te nemen. Het Aida-project (Artificial Intelligence Data Analysis) wordt ondersteund vanuit het Europese Horizon2020-programma en heeft een budget van 1,5 miljoen euro.

Het project is gericht op de openbare satellietdata die Nasa en Esa beschikbaar maken. Het ai-systeem gaat deze grote databergen doorzoeken om en alle mogelijk interessante gebeurtenissen in kaart brengen. Onderzoekers kunnen hier dan verder onderzoek naar doen. Voor de rekenkracht zullen supercomputers in Vlaanderen en Italië worden ingezet. Voor de software leunen de ontwikkelaars op Python.

Aida wordt gecoördineerd door de KU Leuven. Naast het CWI zijn de Italiaanse universiteiten van Calabrië en Florence, het Italiaanse cluster voor supercomputers Cineca, het Franse onderzoeksinstituut CNRS, het Griekse bedrijf Irida en het Amerikaanse Space Consulting International betrokken.

Aida