Pieter Edelman
20 April 2016

De Europese Commissie wil fors inzetten op het ontsluiten van big data-mogelijkheden voor wetenschappers, bedrijven en publieke instellingen. Het heeft een plan gelanceerd van in totaal 6,7 miljard dollar dat onder meer voorziet in een cloudinfrastructuur voor wetenschappers en de aanschaf van een supercomputer die een toontje mee kan zingen op het wereldtoneel. De EC trekt zelf 2 miljard euro uit voor het initiatief, de rest moet komen van private en overige publieke investeringen.

Volgens de Commissie is Europa de grootste producent van data in de wereld, maar doen we daar relatief weinig mee omdat de infrastructuur voor grootschalige verwerking niet toereikend en gefragmenteerd is. Met name de wetenschap vraagt om goede infrastructuur, aldus de Commissie. Het initiatief zal zich dan ook in eerste instantie op de wetenschap richten, later moeten ook andere partijen zoals mkb’ers en publieke instellingen toegang krijgen.

Dit jaar moet er al begonnen worden met het koppelen van bestaande infrastructuur tot een enkele European Open Science Cloud. Het initiatief krijgt een boost door vanaf volgend jaar in de voorwaarden van Horizon2020-subsidies op te nemen dat gegenereerde data in principe openbaar beschikbaar moeten worden.

Over de komende jaren wil de EC ook inzetten op de ontwikkeling en uitrol van grootschalige high performance computing-systemen met bijbehorende dataopslag en netwerkinfrastructuur. Tegen 2020 wil het twee supercomputers aanschaffen, waarvan er een in de top drie van de wereldranglijst staat.

 advertorial 

Sigasi Extension for Visual Studio Code

Sigasi announces the release of their VS Code Extension with rich support for SystemVerilog, Verilog, and VHDL. Our extension provides features and language support such as code navigation, project management, linting, code formatting, tooltips, outline, autocomplete, hover, and much more!

Onder de vlag van het programma krijgt ook het onderzoek naar kwantumcomputers een impuls met een investering van 1 miljard euro.