Mathilde van Hulzen
14 September 2006

Europese elektronica-ingenieurs verdienden vorig jaar gemiddeld bijna 72 duizend dollar per jaar. Driekwart van hen kreeg een salarisverhoging. Maken de meesten zich nog druk over werk dat naar goedkopere Aziatische landen verdwijnt, intussen komen ambitieuze jonge Indiase ingenieurs ook naar het westen.

Europese en vooral Amerikaanse elektronica-ingenieurs behoren tot de beter betaalde professionals (zie grafiek), maar hun Indiase collega‘s zijn bezig aan een inhaalslag. Bovendien barsten ze van de ambities. Dat blijkt uit de EE Times 2006 State of the Engineer Survey, de jaarlijkse wereldwijde enquête van het Amerikaanse elektronicablad EE Times.

In Europa kreeg 69 procent van de ingenieurs vorig jaar een salarisverhoging. Het gemiddelde salaris komt hiermee op bijna 72 duizend dollar per jaar. Volgens 48 procent van de respondenten was dat vergelijkbaar met het salaris van collega‘s die hetzelfde werk deden en dezelfde kwalificaties en werkervaring hadden. Zo‘n 57 procent van de ondervraagde Europese ingenieurs toont zich tevreden over carrière en werkgever, maar van ingenieurs met meer dan veertien jaar ervaring is slechts de helft gelukkig over zijn werk.

Erg ambitieus zijn Europese engineers niet. De meesten (41 procent) mikken op een functie als CTO, slechts 13 procent denkt aan een job als president of CEO. Een vijfde van de ondervraagde ingenieurs hoopt later zelf een bedrijf te beginnen.

 advertorial 

Free webinar ‘Modernizing your code base with C++20’

As many production tool chains now adopt C++20 features, the potential this brings is unlocked. What advantages can recent versions offer to your code base? In this webinar we’ll look at the great improvements C++ has gone through and how features like concepts and ranges can transform your code. Register for video access.

Globalisering

De helft van alle Europese werkgevers in de elektronica-industrie verlegt het werk geheel of deels naar goedkopere landen. Dat geldt ook voor de Amerikaanse werkgevers, zoals AMD dat onlangs een gloednieuwe R&D-afdeling in het Chinese Shanghai opende. Verrassend genoeg doet ook een derde van alle Indiase elektronicabedrijven aan outsourcing.

Deze globalisering doet zich ook omgekeerd voor: hoogopgeleide engineers reizen de hele wereld over om een goede baan te vinden. Amerikanen vormden 2 procent van de ondervraagden in India en 4 procent van de geënquêteerden in Europa. Daarentegen was 4 procent van de ondervraagde engineers in de VS uit India afkomstig.

Waar Europese en Amerikaanse ingenieurs de indruk geven het allemaal wel best te vinden, zijn die Indiase ingenieurs overwegend jong en superambitieus. Gemiddeld verdienen Indiërs nog geen 40 duizend dollar per jaar, maar 85 procent vroeg en kreeg het afgelopen jaar wel een loonsverhoging, gemiddeld 8,9 procent. Ter vergelijking: slechts 40 procent van de Japanse ingenieurs kreeg vorig jaar een salarisverhoging. Het gemiddelde salaris komt daar uit op ruim 75 duizend dollar per jaar.

Amerikaanse ingenieurs houden massaal aan hun huidige functies vast. Slechts 14 procent overweegt een andere werkgever. Van de Indiase engineers kijkt een op de drie actief rond naar een andere job. Daarbij mikken ze hoog. Een derde streeft naar een functie als CTO, liefst een kwart heeft een job als president of CEO voor ogen en 28 procent hoopt later een eigen bedrijf te starten. In de VS liggen deze percentages op respectievelijk 27, 10 en 22 procent.

Deze overwegingen lijken te maken te hebben met de arbeidsmarkt in India, waar de vraag naar engineers nog steeds toeneemt. De overwegend jongere Indiase respondenten zijn daardoor minder snel tevreden met hun werk. Zo‘n 57 procent geeft aan dat hun salaris lager ligt dan dat van anderen met dezelfde werkervaring en kennis en maar 11 procent is tevreden over zijn baan.

Mopperen

Amerikaanse ingenieurs krijgen het beste betaald, maar het zijn ook de grootste mopperaars. Ze klagen over salaris, incompetente managers, marketeers en buitenlandse arbeidskrachten. Inmiddels maken buitenlandse werknemers in totaal 6 procent uit van het aantal Amerikaanse geënquêteerden en meldt 62 procent van de Amerikaanse ondervraagden dat hun bedrijf goedkoper werkende engineers uit andere landen haalt. Daardoor zouden Amerikaanse lonen van engineers minder hard stijgen.

Zo‘n 73 procent van de Amerikaanse engineers kreeg vorig jaar loonsverhoging, gemiddeld met 4,6 procent. Daardoor kwam het gemiddelde salaris uit op 99.300 dollar.

Graf N EEtimes Engineers_web1
Graf N EEtimes Engineers_web2