Pieter Edelman
15 June 2012

Alhoewel de toekenningsprocedure nog loopt, hebben de TU Eindhoven en de Universiteit Twente alvast bekendgemaakt dat er een starting grant van de European Research Council hun kant op komt. De Rijksuniversiteit Groningen kan zelfs op drie van dergelijke starterssubsidies rekenen. De grants van maximaal twee miljoen euro zijn bedoeld voor reeds gevestigde onderzoekers om gedurende vijf jaar een onderzoekslijn op te bouwen.

Aan de TUE krijgt Yves Bellouard een subsidie voor zijn onderzoek naar het gebruik van ultrakorte laserpulsen om met nanoprecisie driedimensionale microstructuren in glas te graveren. Daarmee zijn optische en mechanische devices te fabriceren. De Fransman leidt sinds twee jaar het Europese Femtoprint-project, dat de methode in een handzaam apparaat wil vangen. Met de ERC-subsidie gaat Bellouard specifiek kijken naar het verhogen van de dichtheid van het glas en eventueel het veranderen van de elektrische eigenschappen. De subsidie is goed voor drie promovendi, twee postdocs en een nieuwe laser, schrijft Cursor.

In Groningen krijgt hoogleraar Maria Antonietta Loi een ERC-subsidie voor haar onderzoek naar organische moleculen die ladingsdragers uit halfgeleidende nanokristallen kunnen opnemen. Dat moet het opbouwen van opto-elektronische schakelingen uit dergelijke nanokristallen mogelijk maken. Onderzoeker Ming Cao duikt met Europese ondersteuning in complexe gedistribueerde multi-agentsystemen. Hij ontwikkelt strategieën en algoritmes om het collectieve gedrag van de spelers aan te sturen, gekoppeld aan lokale interacties. De resultaten worden met robotteams gevalideerd. Meike Stöhr kijkt met de subsidie naar het beïnvloeden van de elektrische eigenschappen van een metaal of grafeen door de moleculaire patronen van het oppervlakte te manipuleren.

In Enschede krijgt Mesa+-hoogleraar Rob Lammertink een ERC-subsidie voor onderzoek naar microscopische transportverschijnselen op grensvlakken. De subsidie is goed voor drie promovendi plus apparatuur met ondersteuning.

 advertorial 

Sigasi Extension for Visual Studio Code

Sigasi announces the release of their VS Code Extension with rich support for SystemVerilog, Verilog, and VHDL. Our extension provides features and language support such as code navigation, project management, linting, code formatting, tooltips, outline, autocomplete, hover, and much more!