Paul van Gerven
26 April 2018

Ook als de in het regeerakkoord opgenomen r&d-investeringen worden uitgevoerd, daalt de steun van de Rijksoverheid voor onderzoek en innovatie de komende jaren. Althans, in relatieve zin. Op basis van de laatste rijksbegroting – waarin de coalitieafspraken nog niet zijn verwerkt – becijfert het Rathenau Instituut dat het uitgavenniveau stabiel blijft rond 6,5 miljard euro, maar dus ook niet meegroeit met de economie. Over de periode 2017 tot 2022 daalt de overheidssteun daarom van 0,91 naar 0,79 procent van bbp. De vierhonderd miljoen euro extra voor met name toegepast onderzoek dempt die daling, maar is onvoldoende om de trend te keren. In Europese context investeert de Nederlandse overheid onder het gemiddelde.

onderzoek