Silvia Stegeman
9 May 2008

Het ministerie van Economische Zaken en het Nederlands centrum van normalisatie NEN houden op 19 mei een bijeenkomst rondom wonen en ICT-standaardisatie. Hierbij komt aan bod hoe Nederlandse woningen gestandaardiseerd deel kunnen uitmaken van open elektronische verbindingen. Deelname is gratis, voor meer informatie en registratie: www.nen.nl.